Äldreforum i Almedalen 2018

För andra året i rad går Sveriges tre största pensionärsorganisationer ihop i ett unikt samarbete med News55 i Almedalen. Vårt tält med scen heter Äldreforum och där huserar PRO, SPF Seniorerna, SKPF Pensionärerna och RPG – med tillsammans över 800 000 medlemmar. Vi som är 65 år eller äldre utgör 28 procent av väljarkåren i hösten val, det finns alltså tunga skäl för politiker och andra beslutsfattare att lyssna på de erfarnas röst och besöka Äldreforum

Vill du vara med och förbättra välfärden för äldre? Möt oss under Almedalsveckan i Visby!

De senaste nyheterna från Äldreforum i Almedalen kan du läsa här

Äldrefrågor

De tre huvudfrågorna i Almedalen 2018

Åldersdiskriminering

Äldres hälsa

Äldres ekonomi

Scenprogram

 

Söndag 1 juli

15:00 – 15:45
VAR DET BÄTTRE FÖRR? TAR VI TILL VARA PÅ DEN ERFARENHET SOM ÄLDRE HAR?

Måndag 2 juli

11.00-11.50
TJÄNSTEPENSION – HOT ELLER MÖJLIGHET?

13:00-14:30

VAD SKA DET KOSTA ATT BO OCH LEVA PÅ ÄLDRE DAGAR?

14:00-14:45
HUR KAN SOCIAL HÅLLBARHET UPPNÅS GENOM AKTIV INTERAKTION MED INTRESSENTER FÖR SENIORBOENDEN?

15.00-16.00
SKANDINAVISK TRADITION OCH GODA EXEMPEL – VÄRLDENS BÄSTA BOENDE FÖR ÅRSRIKA

 16.00-17.30
ÅLDERSOPTIMERING FÖR ETT AKTIVARE OCH ROLIGARE ÄLDRELIV

 

Tisdag 3 juli

09:00-10:00
EKONOMI OCH SKATTEFRÅGOR FÖR SENIORER

10:00-11:00
ARKITEKTUR OCH DESIGN, UTIFRÅN STADSPLANERING, HUR UPPFYLLER VI ALLA KRAV PÅ SERVICE OCH KVALITET?

11:00-12:00
SKANDINAVISK TRADITION OCH GODA EXEMPEL – VÄRLDENS BÄSTA BOENDE FÖR ÅRSRIKA

14:00-14:45
PARALYMPICS I STOCKHOLM 2026 – EN TILLGÄNGLIGHETSDRÖM?

15:00-15:45
KAN MILJONPROGRAMMET LÖSA DE BOSTADSPOLITISKA UTMANINGARNA?

16:00-16:50
SVERIGE – TILLGÄNGLIGT FÖR ALLA?

Onsdag 4 juli

09:00-09:50
FLER MED RÄTT UTBILDNING I ÄLDREOMSORGEN – HUR SVÅRT SKA DET VARA?

10.00-10:50
BIT IFRÅN – HÖG TID FÖR EN JÄMLIK TANDVÅRD FÖR ÄLDRE PERSONER

11:00-11:50
HUR KAN PENSIONÄRERS EKONOMISKA VILLKOR FÖRBÄTTRAS?

12:00-13:00
INDIVIDANPASSAD OMSORG – HAR VI RÅD ATT ANPASSA FRAMTIDENS OMSORG EFTER ÄLDRES BEHOV OCH ÖNSKEMÅL?

13:00-13:40
DIGITALA VÅRDMÖTEN ÖKAR TILLGÅNGEN VÅRD FÖR ÄLDRE – MEN POLITIK HOTAR BEGRÄNSA MÖJLIGHETERNA

15:00-16:00
40 000 NYA LÄGENHETER TILL 2030 – SÅ SÄTTER VI FART PÅ BYGGANDET AV ÄLDREBOENDE

17:00-19:00
GENERATIONSBATTLE – VAD VET UNGA OCH ÄLDRE OM VILLKOREN ÖVER GENERATIONSGRÄNSERNA?

Torsdag 5 juli

09:00-09:50
HOTET MOT KONTANTERNA – ETT BEDRÄGERI MOT SVENSKA FOLKET

10:00-11:00
OFFRAS KVINNORNA NÄR DET SPARAS I VÅRDEN? VILL FLER SLUTA FÖR ATT ARBETSMILJÖN FÖRSÄMRAS?

11:45-13:00
HUR KAN VI INSPIRERA UNGA ÄLDRE ATT TA ANSVAR FÖR SIN HÄLSA FÖR ETT HÄLSOSAMT ÅLDRANDE?

15:00-15:50
BORDE RIKA GÅ I PENSION SENARE?